EROB

خطر ابتلای شدید به کووید-۱۹ در بیماران مبتلا به پارکینسون

خطر ابتلای شدید به کووید-۱۹ در بیماران مبتلا به پارکینسون …

خطر ابتلای شدید به کووید-۱۹ در بیماران مبتلا به پارکینسون. پژوهشگران آلمانی در بررسی جدید خود نشان داده‌اند که بیماران مبتلا به پارکینسون بیش از دیگران، به نوع شدید کووید-۱۹ دچار می‌شوند و در معرض عوارض ناشی از آن قرار می‌گیرند.

خطر ابتلای شدید به کووید-۱۹ در بیماران مبتلا به پارکینسون

خطر ابتلای شدید به کووید-۱۹ در بیماران مبتلا به پارکینسون پژوهشگران آلمانی در بررسی جدید خود نشان داده‌اند که بیماران مبتلا به پارکینسون بیش از دیگران، به نوع شدید کووید-۱۹ دچار…

خطر ابتلا بر کرونای شدید در بیماران مبتلا به پارکینسون …

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه دیلی میل، بسیاری از مطالعات مرتبط با کووید-۱۹ نشان داده‌ اند که بیماران مبتلا به پارکینسون، عوامل خطر زیادی را دارا هستند که موجب می‌ شود به نوع شدید کووید-۱۹ مبتلا شوند.

خطر ابتلای شدید به کووید-۱۹ در بیماران مبتلا به پارکینسون …

پژوهشگران آلمانی در بررسی جدید خود نشان داده‌اند که بیماران مبتلا به پارکینسون بیش از دیگران، به نوع شدید کووید-۱۹ دچار می‌شوند و در معرض عوارض ناشی از آن قرار می‌گیرند.

خطر ابتلای شدید به کرونا در بیماران مبتلا به پارکینسون

پژوهشگران آلمانی در بررسی جدید خود نشان داده‌اند که بیماران مبتلا به پارکینسون بیش از دیگران، به نوع شدید کووید-۱۹ دچار می‌شوند و در معرض عوارض ناشی از آن قرار می‌گیرند.

افزایش خطر ابتلای شدید به کرونا در بیماران مبتلا به پارکینسون

محققان آلمانی در بررسی جدید خود نشان داده اند که بیماران مبتلا به پارکینسون بیش از دیگران، به نوع شدید کووید- ۱۹ دچار میشوند و در معرض عوارض ناشی از آن قرار می گیرند.به گ

برچسب‌ها:, , ,