EROB

خطرات خوردن “زولبیا و بامیه” در روزهای کرونایی!

خطرات خوردن “زولبیا و بامیه” در روزهای کرونایی! – ایسنا

15/04/2021 · خطرات خوردن “زولبیا و بامیه” در روزهای کرونایی! ایسنا/کرمانشاه یک کارشناس ارشد تغذیه مصرف زولبیا و بامیه را موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن دانست و توصیه کرد: افراد در ماه مبارک رمضان امسال که با …

خطرات خوردن “زولبیا و بامیه” در روزهای کرونایی!

26/05/2021 · خطرات خوردن “زولبیا و بامیه” در روزهای کرونایی! یک کارشناس ارشد تغذیه مصرف زولبیا و بامیه را موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن دانست و توصیه کرد: افراد در ماه مبارک رمضان امسال که با شیوع کرونا همراه است، از مصرف این نوع خوراکی خودداری کنند.

خطرات خوردن “زولبیا و بامیه” در روزهای کرونایی

خطرات خوردن “زولبیا و بامیه” در روزهای کرونایی. این نوع خوراکی از نوع قندهای ساده است، بنابراین مصرف آن می تواند موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن شود و توصیه می شود افراد بطور جد از مصرف این خوراکی اجتناب کنند. یک کارشناس …

خطرات خوردن “زولبیا و بامیه” در روزهای کرونایی!

خطرات خوردن “زولبیا و بامیه” در روزهای کرونایی! تهران (پانا) – یک کارشناس ارشد تغذیه مصرف زولبیا و بامیه را موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن دانست و توصیه کرد: افراد در ماه مبارک رمضان امسال که با شیوع کرونا همراه است، از مصرف این نوع خوراکی خودداری کنند.

خطرات خوردن “زولبیا و بامیه” در روزهای کرونایی!

وی با بیان اینکه زولبیا و بامیه در بسیاری خانه‌ها پای ثابت سفره‌های افطار است، گفت: این نوع خوراکی از نوع قندهای ساده است، بنابراین مصرف آن می تواند موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن شود و توصیه می شود افراد بطور جد از مصرف این خوراکی اجتناب کنند.

خطرات خوردن “زولبیا و بامیه” در روز‌های کرونایی!

یک کارشناس ارشد تغذیه مصرف زولبیا و بامیه را موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن دانست و توصیه کرد: افراد در ماه مبارک رمضان امسال که با شیوع کرونا همراه است، از مصرف این نوع خوراکی خودداری کنند.

شمال نیوز :: خطرات خوردن “زولبیا و بامیه” در روز‌های کرونایی!

خطرات خوردن “زولبیا و بامیه” در روز‌های کرونایی! یک کارشناس ارشد تغذیه مصرف زولبیا و بامیه را موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن دانست و توصیه کرد: افراد در ماه مبارک رمضان امسال که با شیوع کرونا همراه است، از مصرف این نوع خوراکی خودداری کنند. به گزارش شمال نیوز، طاهره نجفی با …

خطرات خوردن زولبیا و بامیه در روزهای کرونایی!

15/04/2021 · خطرات خوردن زولبیا و بامیه در روزهای کرونایی! یک کارشناس ارشد تغذیه مصرف زولبیا و بامیه را موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن دانست و گفت که باید از مصرف این نوع خوراکی خودداری کنند.

برچسب‌ها:, , ,