EROB

حالت شبانه گوشی تأثیر منفی بر خواب را کم نمی کند

روشی برای حذف تاثیر منفی گوشی همراه در کیفیت خواب – گویا …

روشی برای حذف تاثیر منفی گوشی همراه در کیفیت خواب … ”مهمترین نتیجه ی این پروژه آن است که نور ابی واقعا کیفیت خواب را پایین می آورد. خوابیدن برای اصلاح و ترمیم بسیاری از عملکردهای بدن بسیار …

برچسب‌ها: