EROB

جلوگیری از پیری با تقویت سلول‌های ایمنی

جلوگیری از پیری با تقویت سلول‌های ایمنی – ایسنا

به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس ، دانشمندان در تحقیقاتی جدید، نوعی ایمنی درمانی (ایمونوتراپی) ضد پیری یافته‌اند که سلول‌های ایمنی را تقویت می‌کند تا سلول‌های از کار افتاده‌ را که در روند پیری نقش دارند بهتر پاکسازی کنند. یکی از عوامل اصلی بروز نشانه‌های فیزیکی پیری …

جلوگیری از پیری با تقویت سلول‌های ایمنی

01/06/2021 · به گزارش ایسنا به نقل از نیواطلس، دانشمندان در تحقیقاتی جدید، نوعی ایمنی درمانی (ایمونوتراپی) ضد پیری یافته‌اند که سلول‌های ایمنی را تقویت می‌کند تا سلول‌های از کار افتاده‌ را که در روند پیری نقش دارند بهتر پاکسازی کنند.

جلوگیری از پیری با تقویت سلول‌های ایمنی

به گزارش نیواطلس، دانشمندان در تحقیقاتی جدید، نوعی ایمنی درمانی(ایمونوتراپی) ضد پیری یافته‌اند که سلول‌های ایمنی را تقویت می‌کند تا سلول‌های از کار افتاده‌ را که در روند پیری نقش دارند بهتر پاکسازی کنند.

جلوگیری از پیری با تقویت سلول‌های ایمنی – خبرگزاری ایسنا

جلوگیری از پیری با تقویت سلول‌های ایمنی – خبرگزاری ایسنا.

جلوگیری از پیری با تقویت سلول‌های ایمنی – میهن نوین

به نقل از نیواطلس، دانشمندان در تحقیقاتی جدید، نوعی ایمنی درمانی(ایمونوتراپی) ضد پیری یافته‌اند که سلول‌های ایمنی را تقویت می‌کند تا سلول‌های از کار افتاده‌ را که در روند پیری نقش دارند بهتر پاکسازی کنند.

جلوگیری از پیری با تقویت سلول‌های ایمنی | دکتران

12/05/2021 · سامانه انصراف از تحصیل; سامانه درخواست مهمانی و انتقالی; اخبار پایان نامه; پیراپزشکان. اخبار ویژه پیراپزشکان; پرستاران; تغذیه; علوم آزمایشگاهی; فیزیوتراپ; دانشجویان پیراپزشک; سایر گروه ها

با تقویت سلول‌های ایمنی از عوارض پیری جلوگیری کنید

پیری سراغ همه ی ما می آید اما شاید بتوان از عوارض ناخوشایند آن جلوگیری،در تحقیقاتی جدید، نوعی ایمنی درمانی (ایمونوتراپی) ضد پیری یافته اند که سلول های ایمنی را تقویت

برچسب‌ها:,