EROB

جزئیات واردات ۱.۹ میلیون دوز واکسن کرونا اعلام شد

جزئیات واردات ۱.۹ میلیون دوز واکسن کرونا اعلام شد – ایسنا

21/04/2021 · جزئیات واردات ۱.۹ میلیون دوز واکسن کرونا اعلام شد اعلام گمرک ایران به سازمان غذا و دارو نشان می دهد که از ۱۵ بهمن ماه سال گذشته تا ۲۶ فروردین ماه امسال یک میلیون و ۹۹۵ هزار و ۸۰۰ دوز واکسن کرونا …

جزئیات واردات ۱.۹ میلیون دوز واکسن کرونا اعلام شد

25/05/2021 · اعلام گمرک ایران به سازمان غذا و دارو نشان می دهد که از ۱۵ بهمن ماه سال گذشته تا ۲۶ فروردین ماه امسال یک میلیون و ۹۹۵ هزار و ۸۰۰ دوز واکسن کرونا وارد، ترخیص و تحویل وزارت بهداشت شده است.

جزئیات واردات 1.9 میلیون دوز واکسن کرونا اعلام شد

سرویس اقتصادی – اعلام گمرک ایران به سازمان غذا و دارو نشان می دهد که از ۱۵ بهمن ماه سال گذشته تا ۲۶ فروردین ماه امسال یک میلیون و ۹۹۵ هزار و ۸۰۰ دوز واکسن کرونا وارد، ترخیص و تحویل وزارت بهداشت شده است.

جزئیات واردات ۱.۹ میلیون دوز واکسن کرونا اعلام شد – پایگاه …

جزئیات واردات ۱.۹ میلیون دوز واکسن کرونا اعلام شد اعلام گمرک ایران به سازمان غذا و دارو نشان می دهد که از ۱۵ بهمن ماه سال گذشته تا ۲۶ فروردین ماه امسال یک میلیون و ۹۹۵ هزار و ۸۰۰ دوز واکسن کرونا وارد، ترخیص و تحویل وزارت …

جزئیات واردات ۱.۹ میلیون دوز واکسن کرونا اعلام شد

اعلام گمرک ایران به سازمان غذا و دارو نشان می دهد که از ۱۵ بهمن ماه سال قبل تا ۲۶ فروردین ماه سال جاری یک میلیون و ۹۹۵ هزار و ۸۰۰ دوز واکسن کرونا وارد، ترخیص و تحویل وزارت بهداشت شده است.

جزئیات واردات ۱.۹ میلیون دوز واکسن کرونا

21/04/2021 · اعلام گمرک ایران به سازمان غذا و دارو نشان می دهد که از ۱۵ بهمن ماه سال گذشته تا ۲۶ فروردین ماه امسال یک میلیون و ۹۹۵ هزار و ۸۰۰ دوز واکسن کرونا وارد، ترخیص و تحویل وزارت بهداشت شده است.

ایسنا – جزئیات واردات ۱.۹ میلیون دوز واکسن کرونا اعلام شد …

اعلام گمرک ایران به سازمان غذا و دارو نشان می دهد که از ۱۵ بهمن ماه سال گذشته تا ۲۶ فروردین ماه امسال یک میلیون و ۹۹۵ هزار و ۸۰۰ دوز واکسن کرونا وارد، ترخیص و تحویل وزارت بهداشت شده است.

جزئیات واردات ۱.۹ میلیون دوز واکسن کرونا اعلام شد – پایگاه …

به گزارش ایسنا، گمرک ایران طی مکاتبه ای با وزارت بهداشت جزئیات واردات واکسن را تشریح کرده است. اعلام گمرک ایران به سازمان غذا و دارو نشان می دهد که از ۱۵ بهمن ماه سال گذشته تا ۲۶ فروردین ماه …

برچسب‌ها:, ,