EROB

تکذیب ورود کرونای برزیلی به کشور/ سازمان بنادر: هنوز نوع کرونای خدمه هندی کشتی پاناما مشخص نیست

تکذیب ورود کرونای برزیلی به کشور/ سازمان بنادر: هنوز نوع …

طبق روال معمول همکاران در وزارت بهداشت، قبل از ورود کشتی به بندر از خدمه،احتمالا تا پس فردا نوع ویروس کرونای خدمه کشتی پاناما مشخصمی شود

تکذیب ورود کرونای برزیلی به کشور / سازمان بنادر: هنوز نوع …

تکذیب ورود کرونای برزیلی به کشور / سازمان بنادر: هنوز نوع کرونای خدمه هندی کشتی پاناما مشخص نیست؛ الان قرنطینه شده اند

تکذیب ورود کرونای برزیلی به کشور / سازمان بنادر: هنوز نوع …

16/05/2021 · وی افزود: در حال حاضر این تکذیب ورود کرونای برزیلی به کشور / سازمان بنادر: هنوز نوع کرونای خدمه هندی کشتی پاناما مشخص نیست؛ الان قرنطینه شده اند | رویداد24

برچسب‌ها: