EROB

توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت به روزه‌داران

توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت به روزه‌داران – ایسنا

13/04/2021 · مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، در بیانیه‌ای خطاب به روزه‌داران در ماه رمضان، به آنان چند توصیه کرد.

توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت به روزه‌داران

29/05/2021 · توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت به روزه‌داران مجموعه: اخبار پزشکی تاریخ انتشار : سه شنبه, 24 فروردين 1400 11:41

توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت به روزه‌‌داران

توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت به روزه‌‌داران. مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، در بیانیه‌ای خطاب به روزه‌داران در ماه رمضان، به آنان چند توصیه کرد.

برچسب‌ها: