EROB

تنبیه بدنی چه اثراتی بر مغز کودک دارد؟

تنبیه بدنی چه اثراتی بر مغز کودک دارد؟

27/05/2021 · محققان دریافتند که تنبیه فیزیکی کودک به منظور تربیت می تواند رشد مغز آنها را به روشی مشابه با انواع شدیدتر سوء استفاده از کودکان تغییر دهند. محققان می گویند این کار باعث ایجاد آسیب در مناطقی از مغز می شود …

تنبیه بدنی چه اثراتی بر مغز کودک دارد؟ – ایسنا

18/04/2021 · محققان دریافتند که تنبیه فیزیکی کودک به منظور تربیت می تواند رشد مغز آنها را به روشی مشابه با انواع شدیدتر سوء استفاده از کودکان تغییر دهند. محققان می گویند این کار باعث ایجاد آسیب در مناطقی از مغز می شود …

تاثیر تنبیه بدنی بر مغز کودک | پیامدهای تنبیه بدنی کودک …

مطالعات جدید نشان می‌دهد تنبیه بدنی کودک بیشتر از آنچه تاکنون تصور می‌شد، بر رشد کودک اثر منفی دارد. نتایج یک مطالعه انجام شده نشان داد که هنوز برخی از والدین از تنبیه بدنی برای تربیت کودک استفاده می کنند.

تنبیه بدنی چه اثراتی بر مغز کودک دارد؟ | مطالعات جدید نشان …

یکشنبه، 29 فروردین 1400 ساعت 11:50 2021-04-18 پزشكي. تنبیه بدنی چه اثراتی بر مغز کودک دارد؟

تاثیر تنبیه بر رشد مغز کودک – خبرگزاری اطلس

تأثیر تنبیه بر رشد مغز کودک از دیگر عواقب سوء تنبیه بدنی بر روی کودکان این است که معمولا در این افراد افزایش اضطراب، کاهش اعتماد به نفس و به وجود آمدن احساس حقارت دیده می شود.

برچسب‌ها:, ,