EROB

تاثیر نحوه پخت برنج در کاهش فلزات سنگین

تاثیر نحوه پخت برنج در کاهش فلزات سنگین

28/05/2021 · یافته‌های به‌دست‌آمده از تاثیر شستشو و خیساندن بر غلظت فلزات سنگین در نمونه‌های برنج خام نشان داد که خیساندن برنج به طور کلی میزان فلزات سنگین را کاهش می‌دهد و این روند کاهشی با افزایش زمان خیساندن، ادامه دارد. در این مطالعه مشخص شد که پختن …

تاثیر نحوه پخت برنج در کاهش فلزات سنگین – ایسنا

14/03/2021 · این پژوهشگران معتقدند که با توجه به سهم قابل توجه برنج در رژیم غذایی جامعه ما و همچنین تاثیر شستن و روش پخت در کاهش غلظت فلزات سنگین، لازم است با آموزش گامی موثر در کاهش دریافت فلزات سنگین از طریق غذای سفره برداشته شود. این …

تاثیر نحوه پخت برنج در کاهش فلزات سنگین – پایگاه خبری صنعت …

15/03/2021 · یافته‌های به‌دست‌آمده از تاثیر شستشو و خیساندن بر غلظت فلزات سنگین در نمونه‌های برنج خام نشان داد که خیساندن برنج به طور کلی میزان فلزات سنگین را کاهش می‌دهد و این روند کاهشی با افزایش زمان خیساندن، ادامه دارد. در این مطالعه مشخص شد که پختن …

تاثیر نحوه پخت برنج در کاهش فلزات سنگین | رمان ۹۸ | بهترین …

پژوهشگران با بررسی نتایج یک مطالعه عنوان کردند که استفاده از روش ترکیبی سه بار شستشو و شش ساعت خیساندن، موثرترین روش در کاهش فلزات سنگین است. همچنین پخت آب‌کش در کاهش غلظت این آلاینده‌ها موثرتر از پخت کته است. به گزارش …

تاثیر نحوه پخت برنج در کاهش فلزات سنگین|خبر فوری

پژوهشگران با بررسی نتایج یک مطالعه عنوان کردند که استفاده از روش ترکیبی سه بار شستشو و شش ساعت خیساندن، موثرترین روش در کاهش فلزات سنگین است. همچنین پخت آب‌کش در کاهش غلظت این آلاینده‌ها موثرتر از پخت کته است.

چگونه آلودگی برنج به آرسنیک را کاهش دهیم؟ – ایرنا

31/05/2021 · برخی روش های پخت تا حدود زیادی محتوای فلزات سنگین را کاهش می دهند، با این حال اثر روش پخت بر این نوع آلودگی همواره یکسان نیست و در مطالعات، نوع واریته برنج، محتوای اولیه فلز سنگین، نوع فلز سنگین و آلودگی آب پخت، نوع ظروف مورد استفاده جهت پخت و …

تأثیر روش پخت و زمان خیساندن بر غلظت فلزات سنگین (سرب …

طبق نتایج، شستشو و خیساندن برنج به نحو چشمگیری در کاهش محتوای فلزات سنگین مؤثر بود. همچنین پخت برنج به روش آبکش در مقایسه با روش کته در کاهش غلظت فلزات سنگین کارآمدتر عمل نمود.

برچسب‌ها:, ,