EROB

بینی الکترونیک افراد سرطانی را شناسایی می‌کند

بینی الکترونیک افراد سرطانی را شناسایی می‌کند – خبرگزاری …

بینی الکترونیک افراد سرطانی را شناسایی می‌کند محققان دانشگاه ام آی تی موفق به طراحی یک بینی الکترونیک شده‌اند که از فناوری هوش مصنوعی به منظور تقلید از توانایی چشایی سگ و شناسایی افراد سرطانی بهره می‌گیرد.

بینی الکترونیک، افراد سرطانی را شناسایی می‌کند

این بینی مبتنی بر هوش مصنوعی همچنین توانایی بالایی برای درک و تفسیر رایحه‌های مختلف خواهد داشت. بینی الکترونیک، افراد سرطانی را شناسایی می‌کند

بینی الکترونیک افراد سرطانی را شناسایی می‌کند

12/03/2021 · محققان دانشگاه ام آی تی موفق به طراحی یک بینی الکترونیک شده‌اند که از فناوری هوش مصنوعی به منظور تقلید از توانایی چشایی سگ و شناسایی افراد سرطانی بهره می‌گیرد.

بینی الکترونیک افراد سرطانی را شناسایی می‌کند – راه فناوری

19/02/2021 · محققان دانشگاه ام آی تی موفق به طراحی یک بینی الکترونیک شده‌اند که از فناوری هوش مصنوعی به منظور تقلید از توانایی چشایی سگ و شناسایی افراد سرطانی بهره می‌گیرد.

بینی الکترونیک افراد سرطانی را شناسایی می‌کند | آژانس …

19/02/2021 · بینی الکترونیک افراد سرطانی را شناسایی می‌کند ، محققان دانشگاه ام آی تی موفق به طراحی یک بینی الکترونیک شده‌اند که از فناوری هوش مصنوعی به منظور تقلید از توانایی چشایی سگ و شناسایی افراد سرطانی بهره می‌گیرد.

بینی الکترونیک افراد سرطانی را شناسایی می‌کند – درمانگاه

05/02/2021 · محققان دانشگاه ام آی تی موفق به طراحی یک بینی الکترونیک شده‌اند که از فناوری هوش مصنوعی به منظور تقلید از توانایی چشایی سگ و شناسایی افراد سرطانی بهره می‌گیرد. به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، دانشمندان با الهام از حس …

بینی هوشمندی که سرطان را شناسایی می‌کند – البرز فاوا نیوز

20/02/2021 · محققان دانشگاه ام آی تی موفق به طراحی یک بینی الکترونیک شده‌اند که از فناوری هوش مصنوعی به منظور تقلید از توانایی چشایی سگ و شناسایی افراد سرطانی بهره می‌گیرد.

بینی الکترونیکی برای تشخیص سرطان

03/06/2021 · آنان همچنین نمونه های خون ۱۳ بیمار مبتلا به سرطان لوزالمعده، ۱۰ بیمار مبتلا به بیماری خوش خیم لوزالمعده و ۱۰ فرد سالم را آزمایش کردند. این بینی الکترونیکی با دقت ۹۵درصد قادر به تشخیص بین …

شناسایی افراد سرطانی با بینی الکترونیک

برای ایجاد توانایی تشخیص انواع سرطان توسط این بینی الکترونیک، از یک الگوریتم هوش مصنوعی برای آشنا ساختن آن با بیش از ۵۰ نوع نمونه ادرار گرفته شده از افراد مبتلا به سرطان پروستات استفاده شد.

برچسب‌ها:, , ,