EROB

بیدار شدم به خواب دیدم خود را…

تا آب شدم ، سراب دیدم خود را دریا که شدم، حباب دیدم خود را …

تا آب شدم ، سراب دیدم خود را دریا که شدم، حباب دیدم خود را آگاه شدم، غفلت خود را دیدم بیدار شدم، به خواب دیدم خود را مولانا. Saved byYhm Mahdiar. 66. Father PoemsRumi PoemRumi Love QuotesPomesPicture Writing PromptsPersian PoetryGood SentencesPersian QuotesSpiritual Messages.

تا آب شدم ،سراب دیدم خود را، دریا شدم، حباب دیدم

تا آب شدم ،سراب دیدم خود را،. دریا شدم، حباب دیدم خود را،. آگاه شدم، غفلت خود را دیدم،. بیدار شدم، به خواب دیدم خود را ! «ابوسعید ابوالخیر». 99. 47. 3. 9.

آگاه شدم غفلت خود را دیدم

تا آبشدم سراب دیدم خود را. دریا که شدم حباب دیدم خود را. آگاه شدم غفلت خود را دیدم. بیدار شدم به خواب دیدم خود را +

۱۰ حقیقت جالبی که در مورد خواب نمی‌دانید! | عجیب‌ترین

23/02/2021 · اگر فرد در مرحله rem خواب (مرحله‌ای از خواب که مردمک چشم حرکت می‌کند) از خواب بیدار شود، می‌تواند خواب خود را به خاطر داشته باشد، اما این کل ماجرا نیست.

دانلود کتاب برخاستن ماده شیر: بیدار شده و جهان خود را …

درحقیقت اگر بخواهم آن را خواب بدانم، به این معناست که به شکل خواب یا سایه به سراغم آمده است، اما اینطور نبود. من مرتب خواب میبینم اما نه به این شکل. در عالم خواب، خود را لرزان یافتم. در برابرم صحن های بود که به زمان و مکان دیگری تعلق داشت.

دانلود کتاب برخاستن ماده شیر: بیدار شده و جهان خود را …

درحقیقت اگر بخواهم آن را خواب بدانم، به این معناست که به شکل خواب یا سایه به سراغم آمده است، اما اینطور نبود. من مرتب خواب میبینم اما نه به این شکل. در عالم خواب، خود را لرزان یافتم.

تعبیر خواب آتش – دیدن آتش در خواب چیست؟ | ستاره

معبران غربی می‌گویند: دیدن آتش در خواب می‌تواند نگران کننده باشد و به معنی این است که شما قادر به کنترل احساسات خود نیستید. از طرف دیگر این خواب به ضرر و زیان مالی نیز تعبیر می‌شود. اگر در خواب ببینید که خانه خودتان در آتش می‌سوزد نشان دهنده روابط پیچیده در زندگی است.

برچسب‌ها:, , , , ,