EROB

با اتمام برگه‌های دفترچه بیمه نیازی به تعویض نیست

با اتمام برگه‌ دفترچه بیمه نیازی به تعویض نیست

گفت: بله، از ابتدای اسفند نیازی برای صدور دفترچه جدید نیست. بیمه شدگان می توانند دفترچه های قدیم را استفاده کنند و اگر برگه دفترچه شان تمام شد دیگر به شعب مراجعه نکنند. غفاری ادامه داد: در این صورت بیمه شده می تواند با کارت ملی به مراکز درمانی مراجعه کند، مراکز بهداشتی و …

با اتمام برگه‌های دفترچه بیمه نیازی به تعویض نیست

08/02/2021 · گفت: بله، از ابتدای اسفند نیازی برای صدور دفترچه جدید نیست. بیمه شدگان می توانند دفترچه های قدیم را استفاده کنند و اگر برگه دفترچه شان تمام شد دیگر به شعب مراجعه نکنند. غفاری ادامه داد: در این صورت بیمه شده می تواند با کارت ملی به …

با اتمام برگه های دفترچه بیمه، نیازی به تعویض نیست/ جزئیات

با اتمام برگه های دفترچه بیمه، نیازی به تعویض نیست/ جزئیات شهرام غفاری ، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: با اتمام برگه های دفترچه، نیازی به تعویض نیست.

با اتمام برگه های دفترچه، نیازی به تعویض نیست – پایگاه …

08/02/2021 · مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی به چند پرسش درباره حذف دفترچه های بیمه درمانی از ابتدای اسفند ماه پاسخ داد.

برچسب‌ها:, , ,