EROB

بازدید امیر سرلشکر موسوی از قرارگاه عملیاتی لشکر 30 نیروی زمینی ارتش

امیر سرلشکر موسوی از لشکر 58 و تیپ ۱۵۸ شاهرود بازدید کرد

10/06/2020 · فرمانده کل ارتش با حضور در «قرارگاه عملیاتی لشکر 58» و «تیپ 158» نیروی زمینی ارتش مستقر در شاهرود، از بخش‌های مختلف این یگان‌ها بازدید کرد.

برچسب‌ها: