EROB

ایجاد مرغ و خوک با کمک قیچی ژنتیکی

ایجاد مرغ و خوک با کمک قیچی ژنتیکی

29/05/2021 · ایجاد مرغ و خوک با کمک قیچی ژنتیکی. با استفاده از روش “کریسپر/ کس۹” (CRISPR/Cas۹)ژن‌ها می‌توانند به راحتی غیرفعال یا به طور خاص اصلاح شوند. این تکنیک از دو جز تشکیل شده است. به گزارش ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست، آر.ان.ای راهنما (gRNA) توالی کوتاهی است که صریحاً به قطعه دی ان ای بخشی …

ایجاد مرغ و خوک با کمک قیچی ژنتیکی – ایسنا

21/04/2021 · ایجاد مرغ و خوک با کمک قیچی ژنتیکی. با استفاده از روش “کریسپر/ کس۹” (CRISPR/Cas۹) ژن‌ها می‌توانند به راحتی غیرفعال یا به طور خاص اصلاح شوند. این تکنیک از دو جز تشکیل شده است. به گزارش ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست، آر.ان.ای راهنما (gRNA) توالی کوتاهی است که صریحاً به قطعه دی ان ای بخشی …

ایجاد مرغ و خوک با کمک قیچی ژنتیکی

ایجاد مرغ و خوک با کمک قیچی ژنتیکی. با استفاده از روش “کریسپر/ کس۹” (CRISPR/Cas ۹) ژن‌ها می‌توانند به راحتی غیرفعال یا به طور خاص اصلاح شوند. این تکنیک از دو جز تشکیل شده است. خبرگزاری ایسنا: با استفاده از روش “کریسپر/ کس۹” (CRISPR/Cas۹) ژن‌ها می‌توانند به راحتی غیرفعال یا به طور خاص …

ایجاد مرغ و خوک با کمک قیچی ژنتیکی – با ارزش

ایجاد مرغ و خوک به گزارش ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست، آر.ان.ای راهنما(gRNA) توالی کوتاهی است که صریحاً به قطعه دی ان ای بخشی ک

ایجاد مرغ و خوک با کمک قیچی ژنتیکی – خبرگزاری ایسنا

ایجاد مرغ و خوک با کمک قیچی ژنتیکی – خبرگزاری ایسنا. truv.

ایجاد مرغ و خوک با کمک قیچی ژنتیکی – مجله فنسالار

با استفاده از روش “کریسپر/ کس۹” (CRISPR/Cas۹) ژن‌ها می‌توانند به راحتی غیرفعال یا به طور خاص اصلاح شوند. این تکنیک از دو جز تشکیل شده است. به گزارش ایسنا و به ن

دانشمندان «قیچی ژنتیکی» را وارد مرغ و خوک‌های مهندسی‌شده …

22/04/2021 · دانشمندان «قیچی ژنتیکی» را وارد مرغ و خوک‌های مهندسی‌شده کردند. پژوهش‌های مهندسی ژنتیکی عمدتا در موش‌ها انجام شده‌اند، اکنون دانشمندان مرغ‌ها و خوک‌هایی ایجاد کرده‌اند که می‌توان ژن‌ها در اندام‌های مورد نظر با استفاده از «قیچی ژنتیکی» هدف قرار داد.

ایجاد مرغ و خوک با کمک قیچی ژنتیکی

ایجاد مرغ و خوک با کمک قیچی ژنتیکی نویسنده فنسالار اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰ با استفاده از روش “کریسپر/ کس۹” (CRISPR/Cas۹) ژن‌ها می‌توانند به راحتی غیرفعال یا به طور خاص اصلاح شوند.

برچسب‌ها:, , , , ,