EROB

انواع تب سنج و راهنمای خرید و کار با انواع تب سنج

چگونگی اندازه گیری درجه تب و معرفی انواع تب سنج در مجله طب …

تب سنج را به آرامی در گوش قرار دهید و همانند دیگر انواع تب سنج، تا زمان شنیدن صدای هشدار، صبر کنید. پس از شنیدن صدای اعلام پایان انجام کار می توانید تب سنج را از گوش خارج کرده و درجه تب را مشاهده …

برچسب‌ها: