EROB

انتصاب مشاور مدیر عامل شرکت آبفای یزد در امور مجلس شورای اسلامی

انتصاب مشاور مدیر عامل شرکت آبفای یزد در امور مجلس شورای …

در حکمی صادره از سوی مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد ، ضیاء زینی به عنوان مشاور مدیر عامل در امور مجلس شورای اسلامی منصوب شد .

انتصاب مشاور مدیر عامل شرکت آبفای یزد در امور مجلس شورای …

انتصاب مشاور مدیر عامل شرکت آبفای یزد در امور مجلس شورای اسلامی یزد-در حکمی صادره از سوی مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد ، ضیاء زینی به عنوان مشاور مدیر عامل در امور مجلس شورای اسلامی منصوب شد.

شب پُرحکم وزارت نیرو؛ معاونان و مشاوران جدید از اردکانیان …

وزیر نیرو با صدور 4 حکم، معاونان و مشاوران جدید خود را منصوب کرد. همچنین معاون سابق وزیر در امور آب و ابفا و …

برچسب‌ها:,