EROB

امضای توافق عادی سازی روابط بین کوزوو با رژیم صهیونیستی

امضای توافق عادی سازی روابط بین کوزوو با رژیم صهیونیستی …

01/02/2021 · امضای توافق عادی سازی روابط بین کوزوو با رژیم صهیونیستی کوزوو، شهر قدس اشغالی را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت.

برچسب‌ها: