EROB

افت شدید فشار و قطعی آب اصفهان/باز هم پای بالادست در میان است

افت شدید فشار و قطعی آب اصفهان/باز هم پای بالادست در میان …

اصفهان- افت شدید فشار و قطعی آب در بسیاری از مناطق شهر اصفهان در روزهای اخیر درحالی باعث نارضایتی شهروندان شده … افت شدید فشار و قطعی آب اصفهان/باز هم پای بالادست در میان است … تأمین کننده آب …

افت شدید فشار و قطعی آب اصفهان/ باز هم پای بالادست در میان است

و قطعی آب در بسیاری از مناطق شهر اصفهان در روزهای اخیر باعث نارضایتی شهروندان شده و،افت شدید فشار و قطعی آب اصفهان/باز هم پای بالادست در میان است

علت افت فشار آب در اصفهان چیست؟

وی تصریح کرد: البته در حال حاضر سهم آب اصفهان ۳۵ الی ۴۰ درصد کاهش یافته است و طبیعتا آثارش در میان مصرف کنندگان مشهود است اما تصمیم اخیر درصد ناچیزی به سهم تخصیص اضافه خواهد کرد و البت باز هم شاهد افت فشار و قطعی آب خواهیم بود.

برچسب‌ها:,