EROB

از ویروس کرونای هیبرید هندی-کالیفرنیایی چه می‌دانیم؟

از ویروس کرونای هیبرید هندی-کالیفرنیایی چه می‌دانیم؟

01/06/2021 · این که می‌گویند هیبرید هندی _ کالیفرنیایی، حتما چیز جدیدی است اما اطلاعات علمی دقیقی به ما ندادند که به چه علت این نام را گرفته است. وی افزود: وقتی جهشی از ویروس کرونا در هندوستان مشاهده شد، کارهای ژنومی …

از ویروس کرونای هیبرید هندی _کالیفرنیایی چه می‌دانیم؟

14/05/2021 · این که می‌گویند هیبرید هندی _ کالیفرنیایی، حتما چیز جدیدی است اما اطلاعات علمی دقیقی به ما ندادند که به چه علت این نام را گرفته است. وی افزود: وقتی جهشی از ویروس کرونا در هندوستان مشاهده شد، کارهای ژنومی …

برچسب‌ها:,