EROB

از اولین اسپری ضدکرونای ایرانی رونمایی شد

رونمایی از اولین اسپری ضد کرونای ایرانی+نحوه عملکرد آن – ایسنا

اولین اسپری ضد کرونای ایرانی رونمایی شد. طراحی این اسپری به گونه ای است که برای تبدیل ماسک های معمولی به ماسک های جاذب کرونا می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

برچسب‌ها: