EROB

ارتباط کرونا و سلامت روده

ارتباط کرونا و سلامت روده

ارتباط کرونا و سلامت روده … گفتنی است شواهد تازه حاکی از وجود رابطه بین عفونت کووید ۱۹ و وضعیت میکروبیوم های روده است. این یکی از چندین فاکتور تأثیرگذار بر شدت بیماری است.

برچسب‌ها: