EROB

ارتباط نورهای مصنوعی شب با افزایش سرطان تیروئید

ارتباط نورهای مصنوعی شب با افزایش سرطان تیروئید

12/02/2021 · در صورت تأیید، درک مکانیسم‌های رابطه بین نور در شب و سرطان تیروئید مهم خواهد بود. به گفته محققان، نور مصنوعی شب موجب توقف هورمون ملاتونین، تعدیل کننده فعالیت استروژن، می‌شود که ممکن است اثرات ضدتوموری مهمی داشته باشد.

ارتباط نورهای مصنوعی شب با افزایش سرطان تیروئید

ارتباط نورهای مصنوعی شب با افزایش سرطان تیروئید یافته جدید محققان؛ به گزارش مهر به نقل از ساینس دیلی، در طول قرن گذشته، مناظر شب، به ویژه در شهرها، به دلیل رشد سریع روشنایی الکتریکی به شدت تغییر کرده است.

ارتباط نورهای مصنوعی شب با افزایش سرطان تیروئید – خبرگزاری …

ارتباط نورهای مصنوعی شب با افزایش سرطان تیروئید مطالعات نشان می دهد افرادی که در مناطق با میزان بالای نور مصنوعی خارج از منزل در شب زندگی می کنند، ممکن است با خطر بیشتر ابتلا به سرطان تیروئید مواجه باشند.

ارتباط نورهای مصنوعی شب با افزایش سرطان تیروئید

مطالعات نشان می دهد افرادی که در مناطق با میزان بالای نور مصنوعی خارج از منزل در شب زندگی می کنند، ممکن است با خطر بیشتر ابتلا به سرطان تیروئید مواجه باشند.

ارتباط نورهای مصنوعی شب با افزایش سرطان تیروئید – kodoom …

مطالعات نشان می دهد افرادی که در مناطق با میزان بالای نور مصنوعی خارج از منزل در شب زندگی می کنند، ممکن است با خطر بیشتر ابتلا به سرطان تیروئید مواجه باشند./ ، در طول قرن گذشته، مناظر شب، به ویژه در شهرها، به دلیل رشد سریع …

برچسب‌ها: