EROB

ارتباط مستقیم افسردگی با افت سریع عملکرد کلیه

ارتباط مستقیم افسردگی با افت سریع عملکرد کلیه

30/05/2021 · ارتباط مستقیم افسردگی با افت سریع عملکرد کلیه بر اساس مطالعات انجمن نفرولوژی آمریکا، افرادی که در معرض علائم مکرر افسردگی هستند، بیشتر از سایرین دچار افت سریع عملکرد کلیه…

ارتباط مستقیم افسردگی با افت سریع عملکرد کلیه

بین علائم افسردگی در ابتدای مطالعه و کاهش سریع عملکرد کلیه طی پیگیری ارتباط معناداری وجود داشت. شرکت کنندگان با علائم مکرر افسردگی، 1.4 برابر بیشتر از شرکت کنندگان با علائم افسردگی نادر،افت سریع عملکرد کلیه را تجربه کردند.

ارتباط مستقیم افسردگی با افت سریع عملکرد کلیه :: ایجیگا

ارتباط مستقیم افسردگی با افت سریع عملکرد کلیه بر اساس مطالعات انجمن نفرولوژی آمریکا، افرادی که در معرض علائم مکرر افسردگی هستند، بیشتر از سایرین دچار افت سریع عملکرد کلیه می‌شوند.

افت سریع عملکرد کلیه چه ارتباطی با افسردگی دارد؟

که در معرض علائم مکرر افسردگی هستند، بیشتر از سایرین دچار افت سریع عملکرد کلیه می شوند،در ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، نارسایی کلیه و مرگ و میر در سراسر جهان است

ارتباط مستقیم افسردگی با نارسایی کلیه

ارتباط مستقیم افسردگی با نارسایی کلیه . … محققان در تحقیقات قبلی ارتباطی بین علائم افسردگی و کاهش سریع عملکرد کلیه در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مزمن(ckd) را دریافته بودند اما تصمیم گرفتند …

برچسب‌ها:, ,