EROB

ارتباط بین تعداد خواهر و برادر و بروز مشکلات قلبی عروقی

ارتباط بین تعداد خواهر و برادر و بروز مشکلات قلبی عروقی …

01/06/2021 · ارتباط بین تعداد خواهر و برادر و بروز مشکلات قلبی عروقی نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد بین تعداد خواهر و برادرهای یک فرد با افزایش خطر بروز مشکلات قلبی عروقی ارتباط وجود دارد.

ارتباط بین تعداد خواهر و برادر و بروز مشکلات قلبی عروقی

31/05/2021 · به گزارش مهر به نقل از مدیکال نیوز، در مطالعه اخیر محققان دانشگاه لوند سوئد، ارتباط بین تعداد و سن نسبی خواهر و برادرها و خطر ناشی از حوادث قلبی عروقی کشنده و غیر کشنده را بررسی کردند.

ارتباط بین تعداد خواهر و برادر و بروز مشکلات قلبی عروقی …

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد بین تعداد خواهر و برادرهای یک فرد با افزایش خطر بروز مشکلات قلبی عروقی ارتباط وجود دارد.

ارتباط بین تعداد خواهر و برادر و مشکلات قلبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد بین تعداد خواهر و برادرهای یک فرد با افزایش خطر بروز مشکلات قلبی عروقی ارتباط وجود دارد.

مشرق – ارتباط بین تعداد خواهر و برادر و بروز مشکلات قلبی …

ارتباط بین تعداد خواهر و برادر و بروز مشکلات قلبی عروقی نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد بین تعداد خواهر و برادرهای یک فرد با افزایش خطر بروز مشکلات قلبی عروقی ارتباط وجود دارد.

ارتباط بین تعداد خواهروبرادر و مشکلات قلبی | خبر خودرو

مهر به نقل از مدیکال نیوز: در مطالعه اخیر محققان دانشگاه لوند سوئد، ارتباط بین تعداد و سن نسبی خواهر و برادرها و خطر ناشی از حوادث قلبی عروقی کشنده و غیر کشنده را بررسی کردند.

برچسب‌ها:, , ,