EROB

ارتباط استعمال سیگار و موادمخدر با بیماری قلبی زودهنگام در جوانان

ارتباط استعمال سیگار و موادمخدر با بیماری قلبی زودهنگام در …

02/03/2021 · به گفته محققان، نوشیدن تفریحی مشروبات الکلی، سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر با بروز بیماری زودرس قلب در جوانان، به ویژه زنان جوان، ارتباط دارد.

ارتباط استعمال سیگار و موادمخدر با بیماری قلبی زودهنگام در …

ارتباط استعمال سیگار و موادمخدر با بیماری قلبی زودهنگام در جوانان. به گفته محققان، نوشیدن تفریحی مشروبات الکلی، سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر با بروز بیماری زودرس قلب در جوانان، به ویژه زنان جوان، ارتباط دارد.

ارتباط استعمال سیگار و موادمخدر با بیماری قلبی زودهنگام در …

به گفته محققان، نوشیدن تفریحی مشروبات الکلی، سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر با بروز بیماری زودرس قلب در جوانان، به ویژه زنان جوان، ارتباط دارد./ ، یافته ها نشان می دهد کسانی که به طور منظم ۴ ماده یا بیشتر استفاده می کنند، ۹ …

ارتباط استعمال سیگار و موادمخدر با بیماری قلبی زودهنگام در …

20/02/2021 · به گفته محققان، نوشیدن تفریحی مشروبات الکلی، سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر با بروز بیماری زودرس قلب در جوانان، به ویژه زنان جوان، ارتباط دارد. به گزارش مهر به نقل از ساینس دیلی، یافته‌ها نشان می‌دهد کسانی که به طور منظم …

ارتباط استعمال سیگار و موادمخدر با بیماری قلبی زودهنگام در …

19/02/2021 · به گفته محققان، نوشیدن تفریحی مشروبات الکلی، سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر با بروز بیماری زودرس قلب در جوانان،

ارتباط استعمال سیگار و موادمخدر با بیماری قلبی زودهنگام در …

برای بررسی بیشتر این موضوع، محققان به مطالعه این موضوع پرداختند که آیا استفاده تفریحی از تنباکو، ح

برچسب‌ها: