EROB

ابداع یک سیستم هشدار برای بیماری‌های قلبی-عروقی

ابداع یک سیستم هشدار برای بیماری‌های قلبی-عروقی – ایسنا

ابداع یک سیستم هشدار برای بیماری‌های قلبی-عروقی. پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدید خود، نوعی کاوشگر ابداع کرده‌اند که می‌تواند به تشخیص دادن بیماری‌های قلبی-عروقی کمک کند. به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس ، تجمع پلاک‌ در رگ‌ها، شرایطی است که می‌تواند پیامدهای سنگینی …

ابداع یک سیستم هشدار برای بیماری‌های قلبی-عروقی

29/05/2021 · ابداع یک سیستم هشدار برای بیماری‌های قلبی-عروقی. پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدید خود، نوعی کاوشگر ابداع کرده‌اند که می‌تواند به تشخیص دادن بیماری‌های قلبی-عروقی کمک کند. به گزارش ایسنا به نقل از نیواطلس، تجمع …

ابداع یک سیستم هشدار برای بیماری‌های قلبی-عروقی | ارتباط امروز

ابداع یک سیستم هشدار برای بیماری‌های قلبی-عروقی ۱۴۰۰-۰۲-۱۸ editor پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدید خود، نوعی کاوشگر ابداع کرده‌اند که می‌تواند به تشخیص دادن بیماری‌های قلبی-عروقی کمک کند.

ابداع یک سیستم هشدار برای بیماری‌های قلبی-عروقی …

پژوهشگران انگلیسی، نوعی کاوشگر درخشان ابداع کرده‌اند که در حضور یک آنزیم مهم، فلورسانس خود را افزایش می‌دهد و شاید بتواند یک سیستم هشدار ابتدایی برای بیماری‌های قلبی-عروقی باشد.

ابداع یک سیستم هشدار برای بیماری‌های قلبی-عروقی – خبرگزاری …

پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدید خود، نوعی کاوشگر ابداع کرده‌اند که می‌تواند به تشخیص دادن بیماری‌های قلبی-عروقی کمک کند.

ابداع یک سیستم هشدار برای بیماری‌های قلبی-عروقی | ایسنا …

ایسنا / فناوری {{ formatDate(‘Sat May 08 2021 12:43:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)’) }} ابداع یک سیستم هشدار برای بیماری‌های قلبی-عروقی

برچسب‌ها: