EROB

ابتلا به بیماری ها و عفونت ها با بوسه

ابتلا به بیماری ها و عفونت ها با بوسه

در شرایطی که ما بیشتر بیماری ها و عفونت های آمیزشی را با اندام های تناسلی مرتبط می دانیم، اما ابتلا به این قبیل بیماری ها و عفونت ها با بوسه نیز امکان پذیر بوده، اگرچه احتمال آن بسیار کمتر است.

ابتلا به بیماری ها و عفونت ها با بوسه – MORAS

ابتلا به بیماری‌ها و عفونت‌ها با بوسه; در شرایطی که بوسه می تواند فواید سلامت بسیاری را ارائه کند، ممکن است در انتقال میکروب هایی (باکتری ها و ویروس ی توانندها) که به بروز بیماری …

ابتلا به بیماری ها و عفونت ها با بوسه – پارسینه

در شرایطی که بوسه می تواند فواید سلامت بسیاری را ارائه کند، اما ممکن است در انتقال میکروب هایی (باکتری ها و ویروس ها) که می توانند به بروز بیماری منجر شوند نیز نقش داشته باشد

برچسب‌ها:, ,