EROB

ابتلای ۸ قلاده شیر به کرونا در هند

ابتلای ۸ قلاده شیر آسیایی به کرونا در هند

05/05/2021 · ابتلای ۸ قلاده شیر آسیایی به کرونا در هند هشت قلاده شیر آسیایی در یکی از باغ وحش های هند به کروناویروس آلوده شده اند.

ابتلای ۸ قلاده شیر آسیایی به کرونا در هند | کارگر آنلاین

05/05/2021 · ابتلای ۸ قلاده شیر آسیایی به کرونا در هند هشت قلاده شیر آسیایی در یکی از باغ وحش های هند به کروناویروس آلوده شده اند.

برچسب‌ها: