EROB

آقای وزیر! سفر کردن را آزاد گذشته‌اید و بعد نگران هم هستید؟

آقای وزیر! سفر کردن را آزاد گذشته‌اید و بعد نگران هم هستید؟

سفر کردن را آزاد گذشته‌اید و بعد نگران هم هستید؟. مجموعه: اخبار پزشکی. تاریخ انتشار : دوشنبه, 02 فروردين 1400 20:07. دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت گفته است: «همکاران ما نگران افزایش موارد (کرونا) با افزایش سفرها هستند. فقط از …

آقای وزیر! سفر کردن را آزاد گذشته‌اید و بعد نگران هم هستید؟

22/03/2021 · آقای وزیر! سفر کردن را آزاد گذشته‌اید و بعد نگران هم هستید؟. در تهران بعد از ساعت 9 شب اگر با وسیله نقلیه خود در خیابان باشید، جریمه می‌شوید ولی به راحتی از همان تهران می‌توانید به شمال بروید و بخوانید که « خاطرات شمال محاله یادم بره». عصرایران؛ مصطفی داننده-دکتر نمکی وزیر …

آقای وزیر! سفر کردن را آزاد گذشته‌اید و بعد نگران هم هستید؟

23/03/2021 · سفر کردن را آزاد گذشته‌اید و بعد نگران هم هستید؟ عصر ایران : دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت گفته است:« همکاران ما نگران افزایش موارد (کرونا) با افزایش سفرها هستند.

آقای وزیر! سفر کردن را آزاد گذشته‌اید و بعد نگران هم هستید؟

سفر کردن را آزاد گذشته‌اید و بعد نگران هم هستید؟ دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت گفته است: «همکاران ما نگران افزایش موارد (کرونا) با افزایش سفرها هستند.

آقای وزیر! سفر کردن را آزاد گذشته‌اید و بعد نگران هم هستید؟

23/03/2021 · سفر کردن را آزاد گذشته‌اید و بعد نگران هم هستید؟ مصطفی داننده دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت گفته است:« همکاران ما نگران افزایش موارد (کرونا) با افزایش سفرها هستند.

آقای وزیر! سفر کردن را آزاد گذشته‌اید و بعد نگران هم هستید …

سفر کردن را آزاد گذشته‌اید و بعد نگران هم هستید؟ در تهران بعد از ساعت ۹ شب اگر با وسیله نقلیه خود در خیابان باشید، جریمه می‌شوید ولی به راحتی از همان تهران می‌توانید به شمال بروید و بخوانید …

سفر کردن را آزاد گذشته‌اید، نگران هم هستید؟

22/03/2021 · سفر کردن را آزاد گذشته‌اید، نگران هم هستید؟ عصرایران: دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت گفته است:« همکاران ما نگران افزایش موارد (کرونا) با افزایش سفرها هستند.

آقای وزیر! سفر کردن را آزاد گذشته‌اید و بعد نگران هم هستید؟

در تهران بعد از ساعت 9 شب اگر با وسیله نقلیه خود در خیابان باشید، جریمه می‌شوید ولی به راحتی از همان تهران می‌توانید به شمال بروید و بخوانید که « خاطرات شمال محاله یادم بره»

آقای وزیر! سفر کردن را آزاد گذشته‌اید و بعد نگران هم هستید …

آقای وزیر! سفر کردن را آزاد گذشته‌اید و بعد نگران هم هستید؟ فروردین ۳, ۱۴۰۰ فروردین ۳, ۱۴۰۰ meysam baziari

برچسب‌ها:,