EROB

آشنایی با انواع پانسمان زخم

آشنایی با انواع پانسمان زخم

31/05/2021 · این نوع پانسمان ها بیشتر در سوختگی ها ، زخم های سبک تا متوسط تخلیه شده ، زخم های نکروتیک ، زخم های بستر شریانی و وریدی پا، زخم های فشاری و زخم های وریدی استفاده می شود.

برچسب‌ها: